SHIFT is een onderzoeks- en adviesbureau dat gespecialiseerd is in menselijk gedrag en het veranderen ervan. Met behulp van onze expertise op het gebied van gedrag en uw kennis en ervaring met betrekking tot uw specifieke situatie, kunnen we samen tot een op maat gemaakte oplossing komen voor elk probleem.

De vraagstukken waar wij mee aan de slag gaan zijn breed van aard. Denk bijvoorbeeld aan gezondheidsgedrag, veiligheidsgedrag, consumentengedrag, gedrag op de werkvloer, of milieubewust gedrag.

Naast een onderzoeks- en adviestraject bieden wij ook workshops en lezingen aan, waarbij we samen met u ingaan op wat gedragsverandering is en hoe het toegepast kan worden. Voorbeelden zijn communicatietrainingen, workshops in gedragsbeïnvloeding met betrekking tot verschillende doelgroepen, of verschillende lezingen over de sociale psychologie achter eerder genoemde soorten gedrag.