Gedragsverandering wint de laatste tijd veel aan populariteit in de maatschappij en het bedrijfsleven: het wordt steeds duidelijker dat veel problemen een grote gedragscomponent bevatten. SHIFT Gedragsverandering is opgericht om deze gedragscomponent te onderzoeken en om manieren te bedenken om problemen aan te pakken bij de wortel: menselijk gedrag.

Mensen laten zich niet graag vertellen wat ze moeten doen en hechten veel waarde aan autonomie en zelfredzaamheid. Terecht, vinden wij bij SHIFT. Iedereen moet zijn eigen keuzes kunnen maken en we vinden het dan ook belangrijk om mensen in hun waarde te laten bij alles wat we doen. Wij beïnvloeden gedrag dan ook niet door mensen te dirigeren of commanderen. Bij SHIFT staat het omzetten van motivaties in daadwerkelijk gedrag bovenaan. Wij geloven dat verandering in gedrag kan worden bereikt door mensen te motiveren, of door reeds bestaande motivaties te activeren. We bouwen hierbij voort op de wetenschap door te onderzoeken welke unieke factoren aan de huidige situatie ten grondslag liggen. Vervolgens passen we op basis daarvan bewezen wetenschappelijke theorieën toe.

Wij zijn ervan overtuigd dat een goede samenwerking leidt tot het beste resultaat. Wij hebben dan ook geen klanten, maar partners. Een goede afstemming tussen vraag en aanbod staat bij ons hoog in het vaandel zodat niet alleen onze expertise, maar ook de ervaring van onze samenwerkingspartners optimaal benut kan worden.

Onze missie is om het doelgedrag duidelijk in kaart te brengen en om het daarna op een doeltreffende wijze te beïnvloeden en veranderen, gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek. Met dit hele traject willen wij zo veel mogelijk kennis over gedrag delen met onze partners.